Нормативно - правова база

Приватний дошкільний навчальний заклад центр розвитку дитини «Маленька країна» здійснює свою діяльність на підставі ліцензії від 24.01.2013 серія АА № 214754, відповідно до:
- Закону України «Про освіту» від 11.07.2001 № 2628-III;
- Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III (зі змінами);
- «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (зі змінами);
- «Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» від 12.03.2003 № 306 (зі змінами);
- «Положення про центр розвитку дитини» (зі змінами), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1124;
- наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних закладах різних типів та форм власності» від 20.04.2015 №446;
- наказу Міністерства освіти і науки України «Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів» від 24.03.2016 № 234, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693;
- інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 29.07.2011 № 1/9-577;
- інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» від 03.07.2009 № 1/9–455;
- інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку» від 27.09.2010 № 1/9-666;
- інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» від 06.06.2016 № 1/9-315;
- листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах» від 26.07.2010 № 1.4/18–3082;
- Статуту центру розвитку дитини «Маленька країна».